• Bize Ulaşın
  • ESENLER, İSTANBUL

Entegre Zararlı Mücadelesi

ENTEGRE ZARARLI MÜCADELESİ

Entegre mücadele, Entegre Zararlı Yönetimi(IPM) veya Entegre Zararlı Kontrolü (IPC) olarak da bilinmekte ve kısaca, “Zararlıların Yönetim Sistemi” olarak ifade edilmektedir. Entegre mücadele, zararlı türlerin yaşam döngüleri, davranışları, popülasyon dinamikleri ve çevre ile ilgili edinilen kapsamlı bilgiler ışığında, zararlıların vereceği hasarı minimuma indiren, çevre ve insan sağlığı için güvenli ve gıda ile uyumlu bir mücadelenin takip edilmesinde kullanılan yöntemlerdir.
 

ENTEGRE ZARARLI MÜCADELESİNİN BASAMAKLARI

  • Gözlem – Takip
  • Bakım – Yalıtım
  • Hijyen – Temizlik
  • İlaçlama
 

ENTEGRE ZARARLI MÜCADELESİNİN BASAMAKLARI

1.GÖZLEM VE TAKİP
 
Probleme neden olan türün tespit edilmesi ve bu kapsamda entomolojik olarak çalışarak hedef zararlıya uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesini kapsar.
 
2.BAKIM-YALITIM
 
Zararlıların yaşam alanlarına veya işletmelere giriş yapabileceği yalıtım eksikliklerinin tespit edilmesi ve bakım ile giderilmesi, zararlı mücadelesinin   etkinliğini arttırmaktadır.
 
3.HİJYEN-TEMİZLİK
 
Entegre Zararlı Mücadelesi kapsamında periyodik olarak yapılan temizlik, zararlı yuvalanması ve aktivite takibi açısından önemlidir.
 
4.İLAÇLAMA
 
Kimyasal kullanımı kapalı alanlarda son çare olarak düşünülmelidir. İnsan sağlığına olan etkileri ve gıda güvenliğini tehdit eden bileşenlere sahip ürünler eğitimsiz personellerce bilinçsiz olarak uygulanmamalıdır.
İstila durumlarında kimyasal kullanımı gerekli olduğundan eğitimli ve sertifikalı personellerce kimyasal uygulama yapılması önerilir.
 
 

NEDEN ZARARLI MÜCADELESİ

 
Zararlılar Önemli Riskler Taşır;
 
  • İnsan Sağlığı (Hastalıklar)
  • İmaj Kaybı
  • Müşteri Kaybı,
  • Kimyasal kullanımı ve yanlış uygulamaların gıda güvenliği, insan ve çevre sağlığına zararları vb. gibi.
 

ENTEGRE ZARARLI MÜCADELESİ ESASLARI

 
BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
 
Bilimsel Gözlem ve Saha Çalışması
 
Alanların çevresel şartlarını,
Yalıtım unsurlarını,
Hijyen standartlarını,
 
Değerlendirerek zararlıların potansiyel üreme kaynaklarının tespit edilmesidir.
 
Tür Tespiti
 
Problem oluşturan zararlıların laboratuvar ortamında entomolojik olarak incelenmesi ve türlerinin tespit edilmesidir.
 
 
KONTROL STRATEJİSİ
 
Gözlem ve saha incelemeleri, tür tespit çalışmaları ile birleştirilerek problemin tespiti ve tanımı yapılır. Problemlere yönelik spesifik ve en doğru kontrol stratejisi belirlenir.
 
SİSTEM KURULUMU
 
Problemlerin kaynağında çözümü (noktasal çözüm) hedeflenerek izleme (monitoring) ve kayıt sistemleri kurulur.
Sistem, sadece mevcut haşere problemlerini değil, muhtemel haşere problemleri de öngörülerek kurulur.
 
TEDARİKÇİNİN SİSTEME EKLENMESİ
 
Haşere Önleme, Gıda Güvenliği ve Kesin çözüm sistemlerinin beklenen başarıyı elde edebilmesi tedarikçilerin de sisteme dahil edilmesi ile sağlanır. Tedarikçilerden taşınan problemler tespit edilerek gerekli tedbirler alınır ve tam kontrol için tedarikçiler de sisteme eklenir.
 
EĞİTİM
 
Her sektörden işletmenin gerekliliklerini bilen, derin teknik bilgi ve tecrübe gerektiren birçok çalışmayı gerçekleştiren uzmanlar tarafından düzenlenen eğitimler, etkin bir Entegre Zararlı Mücadelesi verilmesi açısından önem teşkil etmektedir.
 
ÜRÜNLER
 
AB Biyosidal Direktifte Onaylı, İnsan Sağlığı ile Dost, En Güvenilir ve Türe Spesifik Ürünler ile Mücadele programı oluşturularak, söz konusu problem kaynağında çözülerek, işletmeniz haşerelere karşı korunur. Böylece şirket imajınız ve çalışanlarınızın  sağlığı güvence altına alınır